Ansök om lantmäteri­förrättning

I den här tjänsten får du hjälp med att göra en ansökan om lantmäteriförrättning. Du kan också följa ett pågående ärende direkt i tjänsten.

Du kan få hjälp med att ansöka om fastighetsreglering, avstyckning, klyvning och sammanläggning. Vill du ansöka om någon annan åtgärd, t.ex. bildande av gemensamhetsanläggning, särskild gränsutmärkning eller annat så hittar du blanketter för det här. När du skickat in din ansökan kan du följa ditt ärende tills det är slutfört. Även du som är berörd av en annan lantmäteriförrättning kan logga in och följa ärendet här.

Logga in

Du kan antingen logga in med e-legitimation eller lösenord. Vilket sätt du loggar in på beror på om du loggar in som privatperson eller som företrädare för en organisation.

E-legitimation

Privatpersoner som vill skapa en ansökan eller se ett pågående ärende loggar in med e-legitimation.

Även den som ska skapa en ansökan för en organisation loggar in med sin e-legitimation. En organisation kan inte ha en egen e-legitimation, den måste vara kopplad till en person.

Lösenord

Företrädare för en organisation som vill följa ett pågående ärende loggar in med lösenord.

En juridisk person som vill följa sitt inskickade ärende eller se ärenden som den i övrigt är berörd av loggar in med användaruppgifter från Lantmäteriet.

Innan du börjar

Innan du börjar med en ansökan behöver du logga in i tjänsten. För att ansökan ska vara komplett kan du behöva bifoga en eller flera handlingar elektroniskt.

  • E-legitimationLäs mer om e-legitimation
  • LösenordEn organisation kan inte ha en e-legitimation eftersom den är kopplad till ett personnummer. För att organisationen ska kunna följa sina pågående ärenden behövs därför en separat inloggning med lösenord från Lantmäteriet.Läs mer om lösenord
  • Digitala handlingarExempel på handlingar som kan behövas är förvärvshandlingar, bygglov/förhandsbesked, överenskommelser/avtal, behörighets­handlingar, strandskyddsdispenser eller förvärvstillstånd. Handlingar kan laddas upp i formaten JPG, GIF, PNG och PDF