Fastighetsbildning

Vill du nybilda eller ändra något gällande din fastighet, till exempel göra en avstyckning eller föra över mark från en fastighet till en annan? Då behöver du ansöka om en lantmäteriförrättning. I denna tjänst kan du fylla i nödvändiga uppgifter samt förklara och illustrera din önskade förändring innan du skickar in ansökan.
För tillfället kan du endast ansöka om de vanligaste typerna av lantmäteriförrättningar: fastighetsregleringar, avstyckning, klyvning och sammanläggning. Du loggar in i tjänsten med din e-legitimation. När du skapat en ansökan kan du skriva ut och skriva under den innan du skickar in den till oss. Vill du veta om hur en lantmäteriförrättning går till kan du läsa mer om här.
Vi arbetar med ständiga förbättringar av tjänsten och då detta är en betaversion kan du ännu inte signera och skicka in ansökan digitalt. Vi tar tacksamt emot synpunkter på tjänsten för att kunna förbättra den.

Om du är berörd av någon pågående lantmäteriförrättning kan du som privatperson logga in med din e-legitimation och se aktuella ärenden, publicerade handlingar m.m. via tjänsten Mina fastighetsärenden.