I den här tjänsten kan du se ditt eventuella egna fastighetsinnehav eller söka den information om Sveriges fastigheter som du behöver för att göra en så korrekt ansökan som möjligt. I tjänsten förklaras även de flesta begrepp som förekommer under en förrättning och till din hjälp finns även ett kartverktyg med mät- och ritmöjligheter så du kan skissa fram dina önskemål på bästa sätt.

Beroende på komplexitet av dina önskemål, tidigare erfarenheter och förkunskaper tar din ansökan olika lång tid att uppföra, men räkna med en timme eller två innan du sammanställt en komplett ansökan. Förrättningen tar sedan olika lång tid att genomföra och kostar olika mycket, men med en bra ansökan är det större sannolikhet att du får önskat slutresultat.

Så går en lantmäteriförrättning till

Introduktionsfilm på ca 4 min. som kortfattat visar hur en lantmäteriförrättning går till

Vi jobbar med ständiga förbättringar och tar tacksamt emot synpunkter på tjänsten så vi kan förbättra den, klicka på Tyck till om tjänsten när du loggat in för att säga vad du tycker! I dagsläget kan du som privatperson ansöka om åtgärderna fastighetsreglering, avstyckning, klyvning, sammanläggning och skriva ut ansökan i blankettform.